مهتاب با جدیدترین موزیک حاج اکبر ناظم + فیلمهر شب جمعه انتظار می رود:

نماهنگ (سلام ما) با آهنگسازی مرحوم حاج اکبر ناظم و تدوین علی افسری توسط موسسه عقیق از مجموعه زینر نورماه منتشر شده است.

عقیق: نماهنگ (سلام ما) با صدای مرحوم حاج اکبر ناظم و تدوین علی افسری توسط موسسه عقیق منتشر شده است.

تعداد بازدید: ۵۷

تعداد سفر: ۳۳