من می خواهم همه وقت عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت به حجت الاسلام ری شهری را دیده امپیام آسایش رئیس انقلاب:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام ری شهری را آسایش گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: در دهه‌های آشنایی همه وقت شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت به ایشان را دیده‌ام.

عقیق:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی ری شهری را آسایش گفتند.

محتوای متنی پیام مقام معظم مدیریت به رئوس مطالب زیر است:

“به تماس گرفتن خدا

همراه خود اندوه فراوان خبر مفقود شدن عالم مجاهد جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی ری شهری رحمه الله را بدست آمده کردم. برای بسیاری که به در نظر گرفته شده دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی مداوم برای این کشیش اصلاح طلب هستند، غیبت او ضایعه ای دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {غم انگیز} است.

انتخاب جبهه های این عالم ربانی، علم، اخلاق، انقلاب، پوشش، مدیریت کدام ممکن است همگی همراه خود پاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفا در کنار بود، اجتناب کرده اند او شخصیتی منحصر به شخص ساخته بود.

حسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت ایشان را چندین دهه اجتناب کرده اند آشنایی همراه خود ایشان دیده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این گنجینه گرانبها موجب رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی ایشان گردد.

این ضایعه را به فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دوستان، همکاران، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان آسایش عرض می کنم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام بر نمازگزاران صالح.

سید علی خامنه ای
۲ صفحه بحث ۱۴۰۱ »