مشاور مجلس: این بازدیدکننده مضطر است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند فیلم به زنی تعرض کرد/ مسئولان اجازه سربازی کودک را نمی دهند – پایگاه خبری تحلیلی افق


مرتضی محمودوند مشاور افراد خرم آباد در کنوانسیون اسلامی در مونتاژ علنی در امروز سه شنبه ۱۶ آذرماه همراه خود تذکر شفاهی اظهار داشت: ایر خواننده معروف کتک زد. من می توانم بگویم این مشتری قبیله ای کدام ممکن است به این سطح اجتناب کرده اند غرور در سیاره اسلام رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید شده کدام ممکن است چنین حمله ای را انجام دهد کیست؟

نماینده مجلس: این بازدیدکننده مضطر کیست که بعد از فیلم به زنی تعرض کرد / مقامات نمی توانند بچه ها را به دعوا بکشانند

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن دادگاه ها اظهار داشت: اگر مسئولان ذیربط نتوانند جلوی این رسوایی را بگیرند فرزندان سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان عزت سراسری ایران هستند.

سمیه میرشمسی دستیار کارگردان سینما اخیرا یکی اجتناب کرده اند بازیگران شخص این فیلم را کسب اطلاعات در مورد تخلفاتی کدام ممکن است این افشاگری باعث انتقادی شدن سینمای سراسری شده راه اندازی شد کرده است.