مساله قدس، مساله هجوم به هویت انسانی استحجت الاسلام سرلک در گفت و گو با عقیق:

حجت الاسلام علی سرلک کارشناس مذهبی و علوم تربیتی گفت: مساله قدس، یک مساله انسانی و هجوم به هویت انسانی است و نباید به بهانه های مختلف از آن غافل شویم.

عقیق:نفیسه خانلری- حجت الاسلام علی سرلک کارشناس مذهبی و علوم تربیتی با اشاره به اینکه مساله قدس، یک مساله انسانی و هجوم به هویت انسانی است و نباید به بهانه های مختلف از آن غافل شویم، می گوید:” اینکه بخواهیم مشکلات اقتصادی را دستمایه ای قرار دهیم تا از تعهدات انسانی و ایمانی خود کم بگذاریم یا صرف نظر کنیم، دچار اشتباه بد و خطرناکی شده ایم.”

حجت الاسلام سرلک پیش از هرچیز به بیان توضیحاتی در رابطه با بحث مالکیت یعنی مشکل اصلی مردم فلسطین پرداخته و می گوید:” مالکیت انسان ها یکی از طبیعی ترین و ابتدایی ترین مناسباتی است که همه به دنبالش بوده و هستند. حالا اگر این مالکیت توسط دیگران مخدوش شود، به خصوص اگر مالکیت سرزمینی، هویتی و ملیتی باشد، دیگر انگیزه های دینی، جغرافیایی یا همسایگی به تنهایی نباید میدان دار رفع مشکل اشغالگری شود، بلکه همه انسان ها باید دست به کار شوند.” او ادامه می دهد:”وقتی یک قوم، طایفه یا شخصی، مالکیت دیگران به خصوص ملت دیگری را زیرسوال ببرد، به واقع درحال هجوم به هویت انسانی است و انسان ها باید نسبت به این جنس رفتارهای غلط واکنش نشان دهند. چه بساکه ادیان آسمانی هم به نقض مالکیت توجه ویژه داشته اند و تکلیف همه ما روشن است.”

مشکلات موجود، مبنای عدم تعهدات انسانی و ایمانی نیست

این کارشناس علوم تربیتی مبارزه با ظلم را بخشی از تعهدات انسانی همه مردم دانسته و خطاب به کسانی که مساله قدس را به بهانه مشکلات مختلف، به فراموشی سپرده اند، می گوید:”اینکه ما آدم ها معمولا در نتیجه گیری هایمان دچار خود مغالطه گری هستیم و دیگران را چه عمدا و چه سهوا به مغالطه می اندازیم، مساله ای است که در تاریخ اندیشه بشر وجود داشته و آسیب ها و آفت هایی را هم همیشه درپی داشته است. گرچه مشکلات اقتصادی گریبانگیر بسیاری از مردم بوده و خیلی ها زیر بار مشکلات آسیب بسیار دیده اند اما اینکه بخواهیم مشکلات اقتصادی را بهانه ای برای فراموشی تعهدات انسانی و ایمانی خود قرا دهیم، اشتباه بسیار بدی است.” او اضافه می کند:” حضرت امیر تعبیر در نهج البلاغه دارند که بسیار راهبردی و کاربردی است. ایشان می فرمایند کسی که  با عدالت و عدالت خواهی به نتیجه نمی رسد، تردید نکند که با ظلم و جور، به مشکلات بیشتری خواهد رسید. این فرمایش یعنی اینکه اگر ما به عنوان فرد یا جامعه نسبت به هرظلمی بی توجهی کنیم، پیامدهای آن ظلم، دیر یا زود دامن خودمان را هم خواهد گرفت.” حجت الاسلام سرلک ادامه می دهد:” درپی عدالت بودن، بهترین تصمیمی است که هر فرد و یا جامعه ای باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد، چون با حل هر مشکلی، افق حل مسائل روشن خواهد شد. با این تفاسیر، اگر ما بعضی از مشکلات را می بینیم، نباید تعهداتانسان و ایمانی خودمان را فراموش کنیم. چه بساکه اگر این کار را انجام دهیم، روی آتشی بنزین ریخته ایم که دودش به چشم همه رفته و دامن همه را خواهد گرفت. ظلم به مانند دومینویی می ماند که اگر نسبت به یک مورد از ان واکنش نشان ندهیم، دامن خود و فرزندانمان را خواهد گرفت.”

هرکس به اندازه توانش باید برای قدس کار کند

حجت الاسلام سرلک در بخش دیگری از صحبت هایش، واکنش به مساله قدس را وظیفه همه انسان ها دانسته و می گوید:”این مساله به حیات انسانی، حیات معقول و طیبه ما برمی گردد و هرکس به فراخور توانایی و امکاناتش باید نسبت به مساله قدس واکنش نشان دهد که یک واکنش به جا و تاثیرگذار، دقت و هوشمندی ما را می طلبد. نقلی از مرکز روایت وجود دارد مبنی براینکه وقتی اتش را برای سوزاندن حضرت ابراهیم روشن کردند، پرنده ای در منقارش اب جمع کرده بود تا کمک کند. به ان پرنده گفتند این آتش با آن مقدار اب خاموش نمی شود که آن پرنده گفت این مساله را می دانم اما من اینقدر توانایی دارم!” او ادامه می دهد:”: باتوجه به این روایت، هرکس هرچقدر می تواند باید کاری برای قدس انجام دهد، یکی در فضای مجازی، یکی در فضای مالی و اقتصادی، یکی در فضای سیاسی و دیگری هم در فضای معنوی. به واقع هرنوع واکنشی نسبت به مساله قدس می تواند موثر باشد، درست مثل اینکه حضرت امام فرمودند اگر هرکس یک سطل اب بردارد و بریزد، اسراییل را اب خواهد برد.” این کارشناس مذهبی تاکید می کند:” اگر هرکسی به اندازه توانش بتواند در مساله قدس ورود کند و در نابودی این غده سرطانی تاثیرگذار باشد، وعده الهی مبنی براینکه مستضعفین وارثان زمین خواهند بود، هرچه زودتر عملی می شود و می توانیم خیلی زود با خانوداه محترم شهدا در قدس شریف نماز جماعت بخوانیم.” حجت الاسلام سرلک در پایان صحبت هایش از شهید تهرانی مقدم یاد کرده و می گوید:” این شهید بزرگوار فرمود روی سنگ قبرم بنویسید اینجا مردی خفته است که دوست داشت اسراییل را از بین ببرد. به واقع شهید تهرانی مقدم، تمام توانشان را هم در این زمینه گذاشتند. چه بساکه نشانه ها نابودی کم کم در حال نمایان شدن است و الان غزه، حزب الله لبنان و مجموعه هایی که در برابر اسراییل ایستاده اند، اسراییل را به گوشه رینگ انداخته و می بینیم که اسراییل بیشتر از همیشه مرعوب و به عقب رانده شده است