مراسم تشییع پیکر مرحوم غیر معمول طالب زاده
تشییع پیکر مرحوم غیر معمول طالب زاده اجتناب کرده اند مقابل مسجد بلال صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما {به سمت} بهشت زهرا (س) برگزار شد.