مخازن استان ۶۲۴ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز شالیزارهای مازندران را تامین کردند.


معاون حراست و بهره برداری شرکت آب منطقه مازندران گفت: در فصل زراعی جاری ۶۲۴ میلیون مترمکعب آب توسط سامانه های آبی و ساختمان های این استان به مزارع کشاورزی مازندران تامین شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای مازندران، مرتضی نبی زاده گفت: رهاسازی آب از مخازن مزارع کشاورزی مازندران از اول اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان مردادماه ادامه داشت که در مجموع ۲۴۰ میلیون آب از محل توزیع شد. ۱۰ آب انبار در مازندران.
وی افزود: از ۲۴۰ میلیون مترمکعب آب رها شده برای کشاورزی استان در فصل زراعی جاری، ۱۱۴ میلیون مترمکعب از سد شهید رجایی و مساحت آن بیش از ۲۰ هزار هکتار و ۹۰ میلیون مترمکعب از آن است. سد آیت الله صالحی مازندرانی و منطقه تحت پوشش حدود ۱۰ هزار هکتار رهاسازی شد و برخی مربوط به ۹ سد دیگر است.
معاون ایمنی و بهره برداری شرکت آب منطقه مازندران خاطرنشان کرد: علاوه بر مخازن استان، مخازن نیز نقش مهمی در تامین و مدیریت آب کشاورزی استان دارند. امسال نیز این آب انبارهای طبیعی در مجموع ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب به اراضی کشاورزی استان تامین و توزیع کرده است.
نبی زاده خاطرنشان کرد: به طور کلی سدها و مخازن استان ۶۲۴ میلیون متر مکعب مورد نیاز شالیزارهای مازندران را تامین کردند.
وی افزود: در حال حاضر کل آب ذخیره شده در مخازن استان حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب است که کمتر از یک سوم کل مخزن این مخازن است.