محاکمه عباس امیری فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم کاظم کیاپاشا ممنوع است


حجت الاسلام عباس امیری فر همراه خود کشتی نامه ای به عدالت نیوز اجتناب کرده اند تعقیب شکایت شخصی در پرونده سیدی مقدمه جلوگیری کرد. پس اجتناب کرده اند ۵ سال در سال ۱۳۹۷ کنگره ای برای وی برگزار شد.

آقای. امیری فر در یکپارچه می‌خواند:

سلام. رای قطعی دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب ناحیه ۲۸ به ریاست قاضی غلامرضا منصوری اطمینان حاصل شود که جلوگیری اجتناب کرده اند متهم.

خانم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان ۱- عباس امیری فر رئیس شورای عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جماعت مسجد سلمان در مقامات دهم، ۲- محسن آشتیانی، ۳- مرحوم کاظم کیا پاشا، ۴- حسین شریعتمداری، سرپرست مسئله کیهان، ۵- علی اصغر. سیجانی، ۶ – فریدون قاسمی

با توجه به آقای عباس امیری فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم کاظم کیاپاشا پاسخگویی مساعدت در تهیه، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده صوت های سند نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت در نشر اکاذیب اطمینان حاصل شود که دلسردی ایده ها کلی نسبت به حمایت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش به عهده ایشان است. . اجتناب کرده اند دیگران.

همراه خود ایده اینکه مجازات جرایم مذکور مشمول ماده ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند ج ماده ۳ قوانین مجازات اسلامی عملیات سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصری مصوب ۱۶/۱۰/۸۶ باشد اجتناب کرده اند مجازات های سطح شش می باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه بیش اجتناب کرده اند ۵ سال اجتناب کرده اند فینال سطوح دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرس (۱۳۹۰) می گذرد، لذا همراه خود ملاحظه به ماده ۱۰۵ قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کشف نشده انقراض قرار گرفته است. مشارالی تعقیب قضایی. صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شد.
شماره مونتاژ
۲۶۲۰۰۰
گذشته تاریخی اصلاح ۱۳۹۷/۲/۱۱
شماره پرونده
۲۲۱۰
گزارش شماره
بخش ۹۷۰۰۰۷

دادستان کل، آقای عباس جعفری مقامات آبادی، کدام ممکن است دادستان آن نقطه بود.

انتهای پیام/