مبارزه با پولشویی و اخذ مالیات ناعادلانه با تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری


مبارزه با پولشویی و اخذ مالیات ناعادلانه با تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری

رئیس مرکز کنترل تجهیزات خرید و سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری به مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ عادلانه مالیات کمک می کند.


به گزارش ایلنا، محمد برزگری، رئیس مرکز کنترل تجهیزات مغازه و نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به قانون خدمات مغازه ها و مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: موضوع تقسیم کسب و کار از حسابهای غیرتجاری موضوع بند (م) نامه ۱۲) بودجه ۱۴۰۰ به انضمام ماده (۱۰) قانون خدمات خرده فروشی و نظام مالیاتی و تصمیم مقتضی توسط دادگاه پول و دیون تصویب و ابلاغ می شود.


وی یکی از اهداف اصلی ساماندهی حساب های تجاری و غیرتجاری را مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از سوء استفاده از وجوه عنوان کرد و افزود: در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور در خرداد و تیرماه امسال اعلام کرد که مودیان مالیاتی هستند. . حساب های تجاری فعالیت های تجاری خود را به سازمان اطلاعات مالیاتی کشور اعلام می کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان اطلاعات مالیاتی کشور اعلام شده است.


دکتر. برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم تمامی حساب های مربوط به دستگاه های پرداخت و دستگاه های کارتخوان حساب بازرگانی در نظر گرفته شد، گفت: سازمان اطلاعات مالیاتی کشور علاوه بر اینکه تمامی حساب های اشخاص حقوقی به عنوان گزارش تجاری محسوب می شود. رابط و هماهنگی بانک مرکزی به طور منظم کلیه حساب های غیرتجاری را رصد می کند.


رئیس مرکز کنترل تجهیزات خرید و نظام مالیاتی گفت: در مرحله سوم با تصویب شورای پول و اعتبار، حساب‌هایی با صد واریزی و سایرین با ۳۵ میلیون تومان در ماه وارد حساب می‌شوند. حساب های معاملاتی محسوب می شوند، نکته مهم این است که با توجه به تحلیل مستمر حساب های غیرتجاری، در صورتی که حساب دارای تعداد تراکنش های پر سود باشد، طبق سایر قوانین موجود نیز می تواند به عنوان حساب مشکوک بررسی شود.


وی با بیان اینکه در اجرای این دستور هیچ دغدغه ای برای مردم عادی وجود نخواهد داشت، ادامه داد: بر اساس پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی، در مرحله فعلی بیشتر نیم تا یک قسمت از مردم خواهد بود. بر اساس این دستور، بنابراین نگرانی اصلی افراد است که به منظور اجتناب از مالیات یا سوء استفاده از پول، حساب های تجاری خود را به سازمان مالیاتی کشور منتشر نکرده اند.


برزگری با اشاره به اینکه مردم عادی و افراد فاقد فعالیت تجاری نگران اجرای این دستور نباشند، تصریح کرد: اگر فردی در مجموع ۱۰۰ یا بیشتر در ماه در حساب های غیرتجاری داشته باشد و مجموع سپرده ها ۳۵۰ میلیون ریال باشد. بیشتر (البته دو سطح) ابتدا برایش پیامکی ارسال می شود که حسابشان تجارت محسوب می شود به دلیل t فرآیند فوق مبنای محاسبات مالیاتی است، در واقع اگر فردی اعلام کند که تجارت نمی کند. . و می تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود ارائه و مشکل برطرف می شود.


وی گفت: نکته مهم این است که اعداد اعلام شده در این تصمیم برای شروع فرآیند برنامه ریزی است و در آینده در صورت نیاز می توان این اعداد را تغییر داد.


برزگری در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب های خود چه اقداماتی باید انجام دهند، گفت: این افراد می توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب های تجاری خود را منتشر و به پرونده مالیاتی پیوست کنند. . انجام دادن


رئیس اداره کنترل تجهیزات فروشگاهی و سامانه پرداخت‌کنندگان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری که بر اساس خدمات فروشگاه‌های حقوقی مؤسسات و سامانه مالیاتی اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با مالیات است. برای فرار و جلوگیری از سوء استفاده از پول و در نهایت منجر به اقتصادی شدن نمایش می شود.


لازم به ذکر است: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در صورتی که تعداد کل حساب های غیرتجاری یک شخص حقیقی بیش از یکصد تراکنش سپرده در حساب داشته باشد و مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به حساب وی واریز شده باشد. . در هر ماه حساب بازرگانی محسوب می شود و بر حسب آن سپرده ها فروش محسوب و مشمول مالیات می شود.
انتهای پیام/