ماکروها و وعده های غذاییبنابراین فرض کنید شما فردی دارید که روزانه به 1000 کالری برای حفظ آن نیاز دارد. اگر تمام کالری های خود را به طور همزمان بخورند ، بدن چگونه واکنش نشان می دهد اگر وعده غذایی عمدتاً پروتئین (بیش از 50)) در مقابل بیشتر کربوهیدرات (بیش از 50)) یا عمدتا چربی (بیش از 50)) باشد ، واکنش ذخیره سازی / انسولین چربی متفاوت است؟ من تصور می کنم که به نوع کربوهیدرات نیز بستگی دارد.

ارائه شده توسط / u / kuntycouture
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید