ماشین حساب رایگان چربی بدن برای مردان و زنان | با استفاده از ۷ روش مختلف، چربی بدن خود را محاسبه کنیدامروزه Healthsoothe شامل یک ماشین حساب چربی بدن رایگان برای مردان و زنان است که می توانید از آن برای محاسبه یا تعیین چربی بدن و سایر عوامل مهم در مورد کیفیت بدن خود استفاده کنید. این ماشین حساب چربی بدن رایگان از ۷ روش مختلف برای محاسبه درصد چربی بدن استفاده می کند: روش پنهان بیلی، روش نیروی دریایی ایالات متحده، Heritage BMI، YMCA، جکسون / پولاک. […]