مادلین آلبرایت برای انقلاب ۲۸ اوت عذرخواهی نکرده است!


در این سیستم واقعیت یاب آمده است کدام ممکن است مادلین آلبرایت به خاطر عملکرد شخصی در آمریکا در کودتای ۲۸ اوت ۱۹۴۳ عذرخواهی نکرد.

این ایستگاه پس اجتناب کرده اند در حال مرگ آلبرایت نوشت:

درگذشت مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، اظهارات وی کسب اطلاعات در مورد ایران در وب‌های اجتماعی را برانگیخته است. برخی اجتناب کرده اند این راه حل ها به این نکته ردیابی دارد کدام ممکن است وی در یک واحد سخنرانی اجتناب کرده اند مردمان ایران {به دلیل} «دخالت آمریکا در انقلاب ۲۸ مرداد» عذرخواهی کرد.

الگوی‌هایی اجتناب کرده اند این توئیت‌ها را می‌توان در حساب‌های پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر سابق اتاق خبر تلویزیون من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عماد بهاور، سرزنده سیاسی نزدیک به جنبش انقلابی ایران کشف شد.

اسناد مناسب اجتناب کرده اند کار خانم آلبرایت در وزارت امور خارجه نماد می دهد کدام ممکن است او به کودتای «۲۸ اوت» در سال ۱۹۹۹ ردیابی کرده است، اما «عفو» صورت نگرفته است.

بازرسی ها نماد می دهد کدام ممکن است به همان اندازه به در حال حاضر ۹ او را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هیچ عالی اجتناب کرده اند افسران ارشد مقامات آمریکا {به دلیل} حمایت اجتناب کرده اند محمدرضا شاه علیه مقامات مصدق در مرداد ۱۳۳۲ عذرخواهی نکرده اند. باراک اوباما ۲ بار در سخنرانی های شخصی اجتناب کرده اند این اقدام آمریکا انتقاد کرده است.

متعاقباً، در صفحه واقعیت، این جمله در وب های اجتماعی مبنی بر «عذرخواهی» مادلین آلبرایت بابت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ «ایران» را «نادرست» می دانیم.

انتهای پیام/