لبنیات برای مبتلایان به بیماری ام اس مضر است


سورتن، یک محقق گفت: بارها از مبتلایان ام اس میشنویم که هنگام مصرف شیر، پنیر یا ماست احساس بدتری دارن.

گام، ورود به ماده ماده در شیر بود که می‌توان علائم آن را افزایش داد. در آزمایش‌های موش، بررسی‌هایی که کازئین می‌کنند، انجام می‌شود. بیشتر به این موضوع علاقه‌مند بودند که چگونه این شیر خاص می‌تواند نورون‌های مرتبط با ام اس را حرکت کند.

چندر، محقق دیگر گفت: ما کازئین را با مولکولهای که برای تولید میلین مهم هستند، میلین، دارای یک ساختار متفاوت است که در اطراف آکسون برخی از سلول‌های عصبی تشکیل شده از یک لایه عایق الکتریک هستند. وجود میلین برای عملکرد مناسب دستگاه عصبی است. از برخی جهات به طور قابل توجهی شبیه به کازئین به نظر می‌رسد. هه طوری که بادی‌های کازئین در آزمایشگاه‌های آزمایشگاهی نیز علیه MAG (پروتئین مرتبط با میلین) فعال بودند.

مرحله آخر این بود که مشخص شود این پاسخ خودایمنی از کازئین در واقع در انسان رخ می دهد. رور ا گ گونگی رفتار این بادی‌های کازئین در بافت مغز انسان نگاه می‌کنند.

این فرض تایید شد. انتی‌بادی‌های کازئین در سلول‌های مغزی مسئول تولید میلین تجمع کردند. اینجا هنوز چیزی نیست.

این مطالعه در نهایت به این نتیجه رسید که رابطه بین لبنیات و علائم ام به دلیل کازئین موجود است. این سلول‌های ایمنی به دلیل شباهت، MAG را به کازئین اشتباها به سلول‌های خاص در حمله می‌کنند.

مطالعه کنندگان توجه دارند که این مکانیسم فقط در افرادی که از قبل به لبنیات دارند، وجود دارد. گورتن گفت که تیم او در حال حاضر روی آزمایشی برای بیماران ام سا مار می‌کند که

گورتن گفت: در حال حاضر در حال حاضر در حال توسعه خودآزمایی هستیم که با آن افراد می توانند بررسی کنند که آیا می شود. این زیرگروه باید از مصرف شیر، ماست و پنیر خودداری کنند.

یک سوال که یافته‌های جدید مطرح شده می‌کند این است که به کازئین در وهله اول چه نقشی می‌تواند در ایجاد ام اس د

اورتن اشاره می‌کند که مطالعات مشاهده‌ی بالاتری نسبت به جمعیت‌هایی که به مصرف شیر گاو می‌شوند، بیشتر است. ن ئ ئ ی ی ی ئ ئ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی..

اورتن اشاره می‌کند که به تنهایی به کازئین می‌رسد. زیرا ممکن است عامل شناخته شده دیگری وجود داشته باشد که باید برای پیشرفت بیماری با هم ترکیب شوند.

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت