ق ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک


ق ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک

امروز در کشور ما تا شکل گیری فعالیت های اقتصادی رشد بر روی فناوری های نوین نیاز به رشد و توسعه آن داریم.


در این تولید «تجهیزات و آزمایشگاهی» از اهمیت پزشکی بین این موضوع که چرا ارتباط مستقیم با سلامت جامعه و وابستگی وجود دارد، به ایلنا، حل مشکلات و بررسی گزارش تولید در کشور مستلزم کارشناسی و استفاده از متخصصان داخلی و بخش ویژه است. من می‌توان برای کشور و مردم مشکل ساز شود. بنابراین لزوم تقویت صنعت تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در کشور از مسائل بسیار مهم و کلیدی به شماره می‌رود.


با وجود اینکه صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ایران نسبتا نوپا است اما پیشرفت های قابل مشاهده را در برخی از شرکت های تکنولوژیک و حوزه های علمی در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می توانیم هنوز هم خیلی را تا خودکفایی در پیش داریم; راهی که باید از مسیر پرپیچ و خم رفع مشکل و حمایت از دولت بگذرد.


امروز در کشور نیاز اساسی به کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به شدت احساس می شود و گواه آن آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به عنوان چند کالای اولیه مکشوفه نام برده شده است. گسترش عوامل خطر و عامل مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و کار، خطر جدی و خطرناکی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند، واجب شوند که سهم خود را داشته باشند. را در این مبارزه ایفا کنند. اما باید علت آن کشور ریشه‌یابی شود، اگر به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیاز باشد، چرا از ظرفیت‌های داخلی کجای کار ایراد دارد؟ میا متخصص در کشور کم داریم؟ ظیا ظرفیت و نیروی کار برای تولید نداریم؟ یا شاید مجریان این حوزه آن‌طور که بایسته است آن را جدی نمی‌گیرند و قوانین و مقررات دست را می‌گیرند


ر ک ک ص ت ص ص ک ک ک م م م و و و و و و و و و و و و و و و و و امروز بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی این آمادگی را دارند تا در یک شرایط آزاد و برابر با بهترین تولید تجهیزات پزشکی در دنیا، اما بسیاری از آنها را که نیازمند عزم جدی برای رفع آنها درکشور احساس می‌شود، انجام دهند.


امروز در کشور ما تا شکل گیری فعالیت های اقتصادی رشد بر روی فناوری های نوین نیاز به رشد و توسعه آن داریم. زمان آن رسیده است که شرکت های فناوری و دانش محور در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را شناسایی کرده و تولید می کند که از پیش پای آنها برداشته شود تا جانی دوباره به تولید کنندگان این حوزه بپردازد.


فعالان صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از جمله مشکلات و مشکلات پیش روی خود را با حجم متراکم، دستوری بودن قیمت ها، نقدینگی، تحریم های ظالمانه، نرخ بالای ارز، افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید، سیاست گذاری غلط، تضاد سود و حذف نام سوداگری. میبرند که به نظر میرسد دولت محترم باید برای بقا و گسترش این شرکتهای تکنولوژیک و دانش محور سعی در رفع تمام این طرحها داشته باشد و با یک هدف صحیح با هم فکری و یاری متخصصان این حوزه برون رفت از این وضعیت را هموار کند تا بیش از حد. از پیش شاهد رشد وشکوفایی این حوزه در کشور باشیم.


پایان رپرتاژ آگهی

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت