قیمت پژو پارس سفارشی با موتور XU7P در بازار و کارخانه چقدر است؟فرادید| در دومین روز معاملاتی این هفته قیمت پژو پارس با موتور XU7P با سه میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به مرز یک میلیون تومان ۳۰۵ رسید و در واقع این خودرو ۳۰۵ خرید و فروش شد. میلیون تومان یکشنبه گذشته. حالا بعد از ۷ روز بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس گزارش فردا، قیمت پژو پارس «سال» با موتور XU7P در ماه گذشته ۳۱۰ میلیون بود. اکنون این محصول جاده ای خاص و پوشیده از آبی با افت پنج میلیون تومانی مواجه است.

قیمت نسخه پایه پژو پارس با موتور XU7P به ۳۲۳ میلیون تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته سه میلیون تومان افزایش داشت. چهارشنبه هفته گذشته این خودرو ۳۲۰ میلیون تومان خرید و در روز یکشنبه هفته گذشته پژو پارس پایه با موتور XU7P به – تومان حدود ۳۲۵ میلیون خرید و فروش شد.

از نظر قیمت کارخانه و بازار سال پژو پارس و مدل پایه با موتور XU7P بین ۱۳۸ تا ۱۳۹ میلیون تومان تفاوت وجود دارد. در حال حاضر ایران خودرو نسخه پایه موتور XU7P را با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان و نسخه سالانه آن را با قیمت ۱۶۵ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان به فروش می رساند.