قیمت رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره آپارتمان در تهرانشناخته شده به عنوان مثال گروهی اجتناب کرده اند مستاجران محله‌های تهرانپارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراج ناگزیر به نقل وضعیت برای اسکان‌های اجاره‌ای در بلوار پروین واقع در قلمرو ۴ شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز اجتناب کرده اند قلمرو ۴ به قلمرو هشت کدام ممکن است مجاور آن قرار دارد عزیمت کردند.