قول مهاجم مغضوب به گل‌محمدی: ۲ گل می‌زنم! – موقعیت یابی خبری تحلیلی افق


مهدی عبدی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حضور در جشن قهرمانی نساجی همراه خود انتقادهای زیادی اجتناب کرده اند جانب هواداران پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی گل محمدی مواجه شده است. مهاجم جوان قرمزها کدام ممکن است در فصل جاری همراه خود وجود آنکه قرمزها در جاده‌حمله ضعیف شرکت کننده داشتند بیش از حد جایگزین تفریحی پیدا نکرده با این حال به‌لحاظ آمار در گلزنی انجام بدی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت است در تفریحی بعدی پرسپولیس همراه خود انجام خوشایند خودش یک بار دیگر رضایت هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی تیمش را به‌انگشت آورد.

او به یکی اجتناب کرده اند دوستان صمیمی شخصی آموزش داده شده است قول می‌دهد در تفریحی بعدی ۲ گل بزند! تفریحی بعدی قرمزها هم همراه خود پیکان است با این حال باید پایداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است خواه یا نه یحیی همراه خود ملاحظه به حواشی فعلی عبدی به او تفریحی می‌دهد هر دو خیر چون به همان اندازه دیروز به او اجازه ورزش نداده بود.