قوانین ایمنی آزمایشگاه شیمی – بهداشت


آزمایشگاه علمی مکانی ذاتاً خطرناک است، زیرا در معرض خطرات آتش سوزی، مواد شیمیایی خطرناک و روش های خطرناک قرار دارد. هیچ کس دوست ندارد در آزمایشگاه تصادف کند، بنابراین رعایت قوانین ایمنی آزمایشگاه بسیار مهم است.

آزمایشگاه شیمی

معمولاً یک ضرب‌المثل رایج است که می‌گوید «قوانین برای شکستن ساخته شده‌اند»، اما باور کنید وقتی به شما می‌گویم این در مورد آزمایشگاه شیمی یا به طور کلی علم جواب نمی‌دهد.

“برخی قوانین برای شکستن آنها ساخته نشده اند.” این الگوی گرامر مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی است. مهمتر از همه توجه داشته باشید که قوانین واقعاً برای ایمنی شما هستند و نه برای ناراحتی شما.

قانون آزمایشگاه شیمی

در زیر لیست استانداردی از قوانین ایمنی اولیه آزمایشگاه را مورد بحث قرار می دهیم که در هر آزمایشگاهی که از مواد یا فرآیندهای خطرناک استفاده می کند باید رعایت شود. این قوانین پایه اطلاعات رفتار، بهداشت و ایمنی را برای جلوگیری از حوادث در آزمایشگاه ارائه می دهد. قوانین ایمنی آزمایشگاه باید توسط معلم یا سرپرست آزمایشگاه رعایت شود.

ابتدا دستورالعمل ها را بخوانید و قبل از شروع هر فعالیتی مواد لازم را آماده کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید

دستورالعمل های شفاهی و کتبی را به دقت دنبال کنید. اگر در مورد هر بخشی از فعالیت مطمئن نیستید، قبل از هر اقدامی از معلم یا میزبان خود در آزمایشگاه بپرسید.

لباس آزمایشگاهی مناسب بپوشید و همیشه از تجهیزات حفاظت فردی مانند عینک ایمنی، پیش بند یا روپوش آزمایشگاهی و دستکش محافظ استفاده کنید.

از خوردن، آشامیدن و جویدن آدامس در آزمایشگاه خودداری کنید. از تهیه، نگهداری یا قرار دادن مواد غذایی یا نوشیدنی در داخل هیچ ظروف شیشه ای یا تجهیزات آزمایشگاهی خودداری کنید.

  • مراقب مواد باشید

به یاد داشته باشید که این یک آزمایشگاه شیمیایی است، هیچ ماده یا ماده شیمیایی را بو و مزه نکنید.

با مواد شیمیایی، ظروف شیشه ای و تجهیزات با احتیاط رفتار کنید.

شیمی عملی

تمام تجربیات را شخصاً مشاهده کنید و آنها را رها نکنید.

محل کار خود را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید. کیف، کیف پول و کتاب را در مکان های مناسب نگهداری کنید و راهروها را تمیز نگه دارید.

بدانید تجهیزات ایمنی کجا هستند و بدانید که در صورت بروز حادثه چه کاری انجام دهید. فورا نشت یا حوادث را به معلم یا کارگر آزمایشگاه گزارش دهید.

از آزمایشگاه به طور مسئولانه استفاده کنید. آزمایشات مجاز را فقط زیر نظر مربی یا سرپرست آزمایشگاه انجام دهید.

قوانین ایمنی آزمایشگاه شیمی