قطع حق آبه باغداران مصوبه شورای تامین همدان است


مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی آب شرب در اولویت است، گفت: بر اساس قانون توزیع مناسب آب، در مواقع اضطراری، آب صرفا شرب تعیین می شود و این امر. تصمیم قطعی حق آبه باغداران و توزیع آب شرب مردم همدان توسط شورای تامین استان مشخص شد.

به گزارش ایسنا، تابناک همدان، محمد ازوری با بیان اینکه کشاورزان و باغداران رودخانه عباس آباد تا نیمه مرداد از حق آبه خود استفاده کرده اند، گفت: اگر آب شرب همدان از منابعی تامین شود که دیگران، بخشی از این آب، نه یک مقدار زیادی منتشر خواهد شد.

وی تصریح کرد: حق آبه کشاورزان و باغداران عباس آباد باید به فوریت قطع و به آب شرب همدان اختصاص یابد.

اسال با اشاره به اینکه پروژه آب اضطراری تلوار به سرعت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تصمیم داریم هفته آینده از انتقال بلندمدت آب تلوار به همدان استفاده کنیم.

این مسئول اضافه کرد: ایستگاه شماره یک و دو پمپاژ شده است و در دو روز آینده ایستگاه سوم پمپاژ و بررسی می شود و اگر مشکلی نباشد هفته آینده آب به همدان می رسد.