(فیلم) لحظه دستگیری اراذل و اوباش خشن شمال تهران که اقدام به سرقت زنان می کردند!


بتاهایی که زنان را با خفگی در شمال تهران ربودند دستگیر شدند.

علیرغم اینکه پرونده دارای مشکلاتی است و متهمان هنگام ارتکاب جرم و خوابیدن صورت خود را به گونه ای پوشانده بودند که به راحتی قابل شناسایی نیستند، اما در نهایت با اقدامات انجام شده متهم و همدستش شناسایی و دستگیر شدند. .