فیلم | سفیر ایران سخنرانی خود را در کنفرانس سازمان ملل از دست داد


خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین الملل اداره زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی خود را در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از دست داد که منجر به اخراج آن تصمیم شد!

انتهای پیام