فردا (دوشنبه) اولین روز ماه صفر استدفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد:

دفتر آیت الله سیستانی در اطلاعیه ای اعلام کرد که فردا (دوشنبه) اول صفر سال ۱۴۴۴ است.

عقیق:دفتر آیت الله سیستانی در اطلاعیه ای اعلام کرد که فردا (دوشنبه) اول صفر سال ۱۴۴۴ است.

گفتنی است این مرجع عالی تقلید همزمان با آغاز ماه محرم امسال به دلیل نبود مدرکی مبنی بر رویت ماه نو برای آیت الله سیستانی، یکشنبه ۱۸ مرداد ماه را قبل از محرم الحرام قرار داده است.

این امر باعث شد بین روزهای تاسوعا و عاشورا در عراق و ایران یک روز فاصله باشد.

به این ترتیب روز اربعین حسینی امسال در ایران و عراق در یک روز یعنی شنبه بیست و ششم شهریور ماه خواهد بود.