غوغای مردم بحرین در حرم امام حسین (ع)


حرم امام حسین (ع)

تصاویری از زاری شگفت انگیز بحرین در حرم امام حسین (ع) مراسم دو شب پیش در کربلا برگزار شد.

عقیق: تصاویری از ضجه حیرت انگیز بحرین در حرم امام حسین (ع) این مراسم دو شب پیش در کربلا برگزار شد.

تعداد سفر: ۱۱