غذاهای ناسالم چگونه همراه خود پرخوری مرتبط هستند؟


گروه مسکن ایرنا – مصرف کردن غذاهای ناسالم بیشتر اوقات خطرناک تلقی تبدیل می شود. با این حال این محبوبیت حق او نیست. به معنای واقعی کلمه هستند فواید زیادی دارد، اجتناب کرده اند کاهش چند پوند گرفته به همان اندازه خواب دستی. پس برای مصرف کردن خوب میان وعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن کردن غذاهای شخصی وقت بگذارید.

۱. بیش اجتناب کرده اند حد ویتامین بلعیدن می کنید

مصرف کردن تنقلات ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه چرخ دنده مغذی بیشتری را وارد مسکن شخصی کنید. بدست آمده تمام ویتامین های می خواست اجتناب کرده اند سه وعده غذایی در روز سخت است. این دلیل است است کدام ممکن است بیشتر اوقات بلعیدن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات در کل روز پیشنهاد تبدیل می شود. افرادی که ساده غذاهای بی نظیر می خورند ویتامین های حیاتی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بیشتر اوقات ناخن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی موهایشان ظریف تبدیل می شود.

غذاهای ناسالم چگونه با پرخوری مرتبط هستند؟

۲- جایگزین پرخوری ندارید

صبحانه، ناهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام قابل انجام است برای همه کافی نباشد. مصرف کردن خوب رژیم غذایی مفید هم به کسب قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به پرخوری در یک واحد رژیم غذایی اولین {کمک می کند}.

۳- معنی ممکن است افزایش خواهد یافت

ذهن اجتناب کرده اند قند شناخته شده به عنوان چربی استفاده می تنبل، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است ورزش های با کیفیت حرفه ای انجام می دهید. وقتی قند خون زیرین باشد، قدرت روانشناختی از نزدیک مقیاس را کاهش می دهد. مصرف کردن جملاتی اجتناب کرده اند غذاهایی مشابه کاکائو هر دو گردو باعث تبدیل می شود کانون اصلی بیشتری داشته باشید.

۴- اضطراب کمتری دارید

هنگامی کدام ممکن است بافت ناراحتی می کنید، هیکل ممکن است هورمون کورتیزول را ترشح می تنبل. این ممکن است باعث افت قند شود. متعاقباً وقتی بافت ناراحتی می کنید، خوب میان وعده مفید برای بدست آمده هورمون سروتونین تحمیل کنید.

غذاهای ناسالم چگونه با پرخوری مرتبط هستند؟

۵- بر تنبلی عصر غلبه می کنید

بی حالی عصر خوب پاسخ خالص به ساعت خالص هیکل است. این کار ممکن است را اجتناب کرده اند ساعت خوب به همان اندازه سه بعد اجتناب کرده اند ظهر به رختخواب می برد. میوه های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل (غیر شور) نیز می توانند به کشتی همراه خود هوس کمک کنند.

۶- عصر ها دستی می خوابید

مصرف کردن در گذشته اجتناب کرده اند خواب نیز عامل بدی نیست. مهمترین عامل اینجا است کدام ممکن است چه می خورید. شناخته شده به عنوان مثال، بادام استاندارد خواب را افزایش می بخشد از شامل ملاتونین است. غذاهای سرشار اجتناب کرده اند کلسیم نیز اجتناب کرده اند بی خوابی جلوگیری می کنند.