علـی شـورِ شیدایـی مـن‌/ حاج میثم مطیعیشـب نوزدهـم مـاه رمضـان ۱۴۰۱‌:

مداحی زیبای حاج میثم مطیعی
در شـب نوزدهـم مـاه رمضـان ۱۴۰۱‌
در هیــأت آییــن حسینــی‌
در امامـزاده قاضـی‌الصـابـر علیه‌السلام‌

عقیق:مداحی زیبای حاج میثم مطیعی در شـب نوزدهـم مـاه رمضـان ۱۴۰۱‌ در هیــأت آییــن حسینــی‌ در امامـزاده قاضـی‌الصـابـر علیه‌السلام‌ را بشنوید:

انواع بازدید : ۴۲