علت و راه‌های رفع تلخی دهان
شایع بودن تلخی و بدمزگی دهان باعث شده است تا چندان جدی گرفته نشود، اما باید توجه داشت که نباید نسبت به تلخی و بدمزه بودن آن در هنگام صبح بی‌توجه بود. تلخی و بدمزه بودن دهان نشان می‌دهد که بدن دچار اختلالی شده است که باید علت آن را ریشه‌یابی و درمان کنید.