عالی کوهنورد کرمانشاهی بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند دیوار بیستون جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادبه گزارش گروه گروه ایسکانیوز، فرزین معتمدی ذکر شد: صبح در حال حاضر جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ گزارشی مبنی بر سقوط عالی کوهنورد بیستون در وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری باند هلال احمر ناحیه کرمانشاه گزارش شد.

شکسته نشده مطلب

کمک ماه عملکرد احمر در ایام نوروز ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ مسافر موجود است

وی افزود: همراه خود اعزام نیروهای باند هلال احمر استان کرمانشاه به جهان، خاص شد کدام ممکن است مردی ۴۷ ساله اجتناب کرده اند دیوار بیستون سقوط کرده است. مدیرعامل باند هلال احمر استان کرمانشاه ذکر شد: بلافاصله اکیپ کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات پایگاه بیستون به محل حادثه اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند معاینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن جسد متوفی برای عجله به پایین شتافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه گرفت. به نمایندگان قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبه های حاضر در صحنه.

مجری برگزاری ذکر شد: تجهیزات گلف های هلال احمر استان کرمانشاه اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی آمادگی مناسب برای خدمت رسانی به مردمان را دارند.

تأمین: مهر