طرفدار حاج منصور ارضی در سفرهای تولید دیگری به کربلا/ به سختی به در نظر گرفته شده معیشت انسان باشید.دیشب آموزش داده شده است شد:

حاج منصور ارضی عصر قبلی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مراسم دعای کمیل سفرهای بیش از حد افراد به عتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا را محکوم کرد.

عقیق: حاج منصور ارضی عصر قبلی پیش اجتناب کرده اند آغاز مراسم دعای کمیل در سخنانی در تعدادی از زیارت عتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا ذکر شد: اجتناب کرده اند افرادی که به کربلا مشرف می شوند، منصفانه پنجم ارزش سفرشان را بخواهیم، ​​عشق ورزیدن. شرف هر دو غذای فقرا برای رفع اشکال گرفتاران.

این مداح اهل بیت همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند افرادی که گاه حدود ۱۷ میلیون برای سفرهای شخصی ارزش می کردند، با این حال به همان اندازه ۲ میلیون گوجه فرنگی به فقرا کمک {نمی کردند}، داستان مردی را دقیق کرد کدام ممکن است در بازدید مذهبی اجتناب کرده اند همسایه شخصی مراقبت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مدت زیادی صرف کرد. ارزش سفرش مشکلش را رفع کرد. پس اجتناب کرده اند بازگشت میهمانان اجتناب کرده اند حج، همه او را در جاری احرام در جاری ادای حج دیدند.

حاج منصور ارضی همراه خود ردیابی به اینکه رئیس معظم انقلاب چندین سال است به مشهد نرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها تاکید کرده اند کدام ممکن است دغدغه سرمایه انسانی دارند، ذکر شد:

خواهید کرد علاوه بر این درگیر مکان اجتماعی اشخاص حقیقی هستید. عده ای در سال تعدادی از بار به کربلا می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن می کنند کدام ممکن است صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما آنها را تصرف کرده است؟ پرس و جو اینجا است کدام ممکن است چه مجوزی می دهند، به چه اصل مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه قیمتی این کار را انجام می دهند؟ بعد سالیانه میروی، همه را به نظر می رسید کن ببین خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه ات به دردسر افتاده اند!

ویدیوی این بازخورد را در زیر تماشا کنید:

بازدید: ۲۸