طالع حافظ/ در فصل گل از شراب پزی خجالت کشیدمبه گزارش گروه فرهنگی ایسکانیوز، برای یافتن طالع حافظ و تفسیر آن باید دانش و سواد کافی داشت. به همین منظور تصمیم داریم هر روز تفسیری از یکی از غزلیات حافظ شیرازی را در اختیار شما قرار دهیم. امروز شانزدهم شهریور غزل شماره ۳۰۵ حافظ را می خوانیم:

در وقت گل از توبه شراب شرم داشتم
هیچ کس نباید از اشتباه کردن خجالت بکشد

صلاح ما ادامه دارد و من رئیس بحث هستم
نیمز شهید و ساقی خجالتی نیستند

این بود که یار نارنجد از ما به اهل کریم رفت
ما از سوال خسته شده ایم و از پاسخ شرمنده ایم

خون از چشم در شب
در چشم مهمانان خواب آلود خجالت کشیدیم

نرگس مست می خواهد سرش را جلوی او بیندازد
که از راه آن چشم کفرآمیز شرمنده شد

تو بهتر از خورشید هستی و خدا را شکر
من از تو در آفتاب خجالت نمی کشم

حجابی از ظلمت آبهای خضر را بسته است
شعر حافظ مانند آب شرم است

تعبیر غزل شماره ۳۰۵ حافظ در فال شما:

مدت هاست که شک و ترس دارید، بهتر است شک و تردید خود را کنار بگذارید و عزت نفس و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

مراقب تصمیمات سریع و کوتاه مدتی باشید که عاقبت خوبی برای شما نخواهد داشت. برای موفقیت باید با افرادی که دانش و تجربه دارند مشورت کنید تا تصمیمات درست بگیرید.