صلبیه آبی | علائم، علل، پیشگیری و درماندر این دنیا افرادی هستند که صلبیه آنها (سفیدی چشم) آبی است. مثل واقعا؟ چرا بخشی از چشم که طبیعتاً همیشه سفید است در برخی افراد ممکن است آبی باشد؟ بسیاری از مردم در این مورد تعجب می کنند، و اگر شما اینجا هستید، احتمالاً در این لیست هستید. آنچه می بینید آشناست […]