شورشیان به صحن امامزاده عبدالله (ع) و همدان حمله کردند


در آخرین تظاهرات در همدان، شورشیان به میدان مقدس امامزاده عبدالله همدان حمله کردند.

عقیق: انقلابیون در تظاهرات شب گذشته در همدان به آستان مقدس امامزاده عبدالله همدان فحش دادند.

طبق شواهد به دست آمده، مخالفان به قصد تخریب با خادمان امامزاده درگیر شدند و در نهایت حصار بیرونی را به آتش کشیدند و با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج این گروه متخاصم متواری شدند.

این حادثه تلخ نشان داد که جمعیت آشوبگر از نام مهسا امینی سوء استفاده کرده و هدف اصلی آنها مخالفت و مبارزه با دین خدا و نمادهای دینی و مقدس است.

لعن و ناآرامی در میدان امامزاده عبدالله همدان