شواهد خطا در تصادفات لغزش و سقوط از پیاده رو


لیز خوردن و افتادن در حین راه رفتن در پیاده روهای عمومی باعث می شود فکر کنید کاری برای انجام دادن ندارید. در واقع ممکن است فردی مسئول باشد. همیشه ایده خوبی است که با یک وکیل تصادفات پیاده رو تماس بگیرید که می تواند پرونده را بررسی کند و ببیند آیا کسی مسئول است یا خیر. ترفند این است که پیدا کنید و ثابت کنید که سهل انگاری یا مسئولیت وجود ندارد.

لغزش و غفلت افتادن

پیروزی و سقوط تنها زمانی امکان پذیر است که شما سهل انگاری مالک ملک را ثابت کنید. لیز خوردن و افتادن در زمانی که روی مال شخص دیگری هستید لزوماً به معنای آسیب دیدن شما نیست. باید غفلت وجود داشته باشد. وضعیت سنگفرش همیشه به معنای سهل انگاری شهرداری یا صاحبخانه نیست.

کاری که باید انجام دهید این است که نشان دهید پیاده رو در وضعیت ناامنی قرار داشت. در مرحله بعد، باید ثابت کنید که مدیر یا مالک ملک باید از ماهیت ناامن پیاده رو اطلاع داشته باشد یا از آن اطلاع داشته باشد.

مسئولیت در موارد لغزش و سقوط در پیاده رو

اگر یک پیاده رو عمومی در وضعیت معیوب باشد، مسئولیت با سند مالک خانه و قوانین ایالتی و بسیاری موارد دیگر تعیین می شود. ایالت هایی در ایالات متحده وجود دارند که شهرداری مسئولیت کامل نگهداری از پیاده روهای عمومی را بر عهده دارد. در سایر ایالت های ایالات متحده، مالک ملک، شهرداری یا هر دو می توانند مسئول شناخته شوند.

مسئولیت شهرداری – قوانین خاص

هنگامی که در پیاده روهای عمومی آسیب می بینید، مهم است که از محدودیت هایی که در مورد شکایت از شهرداری وجود دارد آگاه باشید. زمانی که می خواهید ادعای خسارت علیه شهرداری ها را مطرح کنید، همیشه نوعی مهلت وجود دارد که باید به آن احترام بگذارید. همچنین، شما از نظر میزان دریافتی محدود هستید.

اثبات مسئولیت

به روشی مشابه با نحوه رسیدگی به ادعاهای آسیب ناشی از لغزش و سقوط، گرفتن چند عکس ایده بسیار خوبی است. باید از صحنه تصادف، جراحات وارده و لباس هایتان عکس بگیرید. تا جایی که می توانید این کار را انجام دهید مستندسازی صحنه بسیار مهم است و باید سعی کنید این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید.

شهرداری ممکن است در واقع یک پیاده رو شکسته را سریعتر از آنچه فکر می کنید تعمیر کند. گاهی اوقات، روز بعد این اتفاق می افتد. همچنین، اگر یخ بر پاییز تأثیر بگذارد، ممکن است در عرض چند دقیقه با ذوب شدن برف از بین برود. ارزش تصاویر بسیار بیشتر از آن چیزی است که انتظارش را دارید و به راحتی می توانند به شما کمک کنند تا غرامتی را که برای پوشش تمام خسارات خود نیاز دارید دریافت کنید.

هنگامی که یک وکیل استخدام می کنید، آنها همچنین ممکن است شواهد اضافی را جمع آوری کنند که ممکن است شما ندانید چگونه به دست آورید. به عنوان مثال، اگر پیاده رو شکسته شود و شکایات زیادی در مورد ناامن بودن منطقه به شهرداری ارائه شود، این به شما کمک می کند تا پرونده قوی تری بسازید. شکایات متعدد و عدم رسیدگی شهرستان به مدت یک ماه می تواند برای اثبات قصور و مسئولیت کافی باشد.