شهروندان یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشور هستند/ قانون حمایت از خانواده و جوانان باید با جدیت اجرا شود.


شهروندان یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشور هستند/ قانون حمایت از خانواده و جوانان باید با جدیت اجرا شود.

رئیس جمهور هماهنگی همه نهادهای مسئول سرشماری را لازمه تحقق برنامه های ملی در این بخش خواند و بر برنامه ریزی برای ارتقای شاخص های جمعیتی در تمامی استان های کشور تاکید کرد.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه ستاد مردمی ملت که ظهر چهارشنبه برگزار شد، شهروندان را یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشور خواند و گفت: لازم است تشویش ایجاد شود. با احتیاط. جمعیت منجر به اقدامات سریع، همه جانبه و هماهنگ در اجرای قانون برای حمایت از خانواده و جوانان جامعه می شود.


رئیس جمهور بر لزوم همکاری دستگاه ها برای اجرای تصمیمات ستاد ملی جمعیت تاکید کرد و گفت: نتیجه برگزاری چنین جلساتی باید اجرای کامل و صحیح تصمیمات در خصوص اجرای حمایت از خانواده باشد. سازمان هایی که مسئولیت قانون بر عهده آنها گذاشته شده است باید تلاش کنند تا وظایف محوله را با جدیت و به طور کامل انجام دهند.
وی توجه ویژه ستاد ملی جمعیت به استان هایی که از نظر شاخص های جمعیتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: سازمان های متولی موظف به استان های در معرض خطر از نظر شاخص هایی مانند نرخ زاد و ولد و … هستند. نرخ طلاق و پیری جمعیت

رئیسی هماهنگی تمامی نهادهای مسئول سرشماری نفوس را لازمه تحقق طرح های ملی در این زمینه خواند و بر اهمیت برنامه ریزی برای ارتقای شاخص های جمعیتی در تمامی استان های کشور تاکید کرد.

وی ادامه داد: استقرار سامانه نظارت بر خدمات دولتی برای زوج های جوان بر اساس اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان در ستادهای عمومی ضروری است.

رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه مشکلات احتمالی قانون حمایت از خانواده و جوانان نباید مانع اجرای آن شود، از دستگاه های متولی اجرای این قانون با جدیت و قدرت خواست.

رئیسی به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت دستور داد تا ابهامات و کاستی های موجود در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان را بررسی و ضمن ارائه گزارش به ستاد جمعیت کشور، سعی در یافتن راه های مناسب برای رفع مشکلات شود. چالش ها و مسائل.


انتهای پیام/