شهرداری سرمایه گذار ساخت شهربازی ایلام را تایید نمی کند


بر اساس گزارش ها تابناک ایلامبابک محمدی آوندی افزود: بر همین اساس اخباری در فضای مجازی منتشر شد عدم استقبال سرمایه گذار در ساخت شهربازی ایلام غیر قابل قبول و نادرست است.

وی گفت: در روزهای اخیر با مردی که مدعی سرمایه گذاری برای راه اندازی یکی از تفرجگاه ها و تفرجگاه های ایلام بود، مصاحبه ای انجام شد.

وی افزود: اما از شما خواسته نشده است که ملاقات کنید کارگاه به آن مرد زنگ زدند، کارگاه و وسایل لازم نداشت.

محمدی ادامه داد: شهرداری ایلام برای همه علاقه مندان است سرمایه گذاری توانایی ایجاد انواع پروژه ها مانند توسعه، رفاه و تفریح ​​را در بر می گیرد.

شهردار ایلام گفت: سرمایه گذاری ها دارای کیفیت ها و ارزش هایی است که بر اساس این اصول و با همکاری سرمایه گذاران تعیین و اعمال می شود.

ایرنا