شعر کشیش جدید زنجانی در جشن روز جهانی قدس
شعر جدید عالم حوزوی زنجانی در مراسم روز جهانی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاد سردار دلها سردار مهم سپاه قدس «شهید حاج قاسم سلیمانی» / «غزل نو به استقبال حافظ»