سفارت روسیه در کی‌یف باقی خواهد ماند


سفارت روسیه در کی‌یف باقی خواهد ماند

ه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت


به گزارش ایلنا به سهیوتنی گگوتنی گگوتوت نتوز -چهاه امند دبرگزارایف، پایتخت را بهایگ را.


این منبع در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه، همزمان با اقدام غربی در جابهجایی سفارتهایشان به نقاط دیگری در کشور، برنامه های انتقال سفارت خود به «خارکوف» یا «اودسا» ندارد، بیان داشت: «خیر، دیپلمات های ما به فعالیت های» خود ادامه می‌دهند و چنین برنامه‌ای وجود ندارد.»


مدتی است که غرب شرق خود را در رابطه با برنامه روسیه برای تجاوز نظامی به عقد قرارداد و واشنگتن بخشی از افراد سفارت خود در پایتخت را به شهر «لویو» در این کشور منتقل کرده است.انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت