سرپرست آموزش و پرورش شهرستانهای تهران معرفی شد


سرپرست آموزش و پرورش شهرستانهای تهران معرفی شد

مسعود بهرامی، با حکم وزیر آموزش و پرورش سرپرست آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران شد.


هزارش ایلنا، یوسف نوری طی حکمی «مسعود بهرامی» را به سرپرستی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران منص. وزیر آموزش و پرورش در این حکم رعایت «عدالتمحوری»، «انقلابیگری»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانونمداری» را به عنوان اصول دولت مردمی دانسته و رعایت آن را برای بهرامی الزامی خوانده است.


وزیر آموزش و پرورش همچنین بر درنظرگرفتن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزشوپروش، سند تحول بنیادین آموزشوپروش و قوانین و مقررات آموزشوپروش در مواردی از قبیل ویژگی منزلت و مرجعیت فرهنگیان، جلب مشارکت نخبگان و معلمان فرهیخته استان در تصمیم گیری ها، تقویت آموزشوپروش استان و جلب مشارکت والدین و فرهنگیان در این شورا، رصد و ارتقای شورای عالی عملکرد استان در نشانگرهای مستقیم ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استانداردهای آن مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و … تاکید کرد و از سرپرست آموزشوپروش شهرستانهای استان خواست نتیجه رسید. در این راستا در پایان خردادماه هر سال به وزیر آموزش‌وپروش گزارش می‌دهد.

مسعود بهرامی فارغ التحصیل سال ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی) از دانشگاه تهران و سرپرستی اداره کل اداری و مالی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، سرپرست اداره پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت مدرسه تاریخی دارالفنون، معاونت مدیر کل حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و عضویت در گروه برنامه ریزی ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت