سامانه توصیه تلفنی ۱۲۹ در استان کردستان سازماندهی تبدیل می شود


به گزارش تابناک کردستان، همراه خود حضور قائم مقام رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروزترین tp-date هیأت رئیسه وسط قضایی استان کردستان پنجمین فاصله انتخابات رئیس کل دادگستری استان کردستان برگزار شد کدام ممکن است بخشیده می شوند. وسط قضایی سالن اجتماعات.
در ابتدای مونتاژ دکتر رشیدی سرپرست متخصصان حقوقی در استان کردستان موقعیت وکالت را فوق العاده مهم توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مناسب در نظر گرفته شده کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت.»
وی بر لزوم همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همفکری هیات مدیره وسط قضایی استان کردستان بر ایده پوشش برتر دادگستری استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برگزاری کلاس ها فصلی مشترک همراه خود مسئولان دادگستری استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی، تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش . نمایندگی کنندگان ضروری است
رشیدی اجتناب کرده اند سازماندهی سامانه توصیه تلفنی ۱۲۹ در استان در هفته جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مردمان در سرتاسر استان می توانند اجتناب کرده اند توصیه حقوقی رایگان {در این} سامانه بهره مند شوند.
{در این} مونتاژ احکام ۵ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بازرس دادگستری استان کردستان کدام ممکن است اکثریت قریب به اتفاق آرا را به بازو آوردند صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای برگزیده شده مجدداً به وظایف شخصی یکپارچه دادند.
پس اجتناب کرده اند محدوده هیات مدیره جدید، رای گیری مخفی همراه خود حضور آقایان کاظم مفاخری باشماق شناخته شده به عنوان سرپرست کانون، سرکار خانم الهیه خالدیان شناخته شده به عنوان قائم مقام کانون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاوش حیدری شناخته شده به عنوان منشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای . بهروز سلیمانی به مدت یکسال شناخته شده به عنوان سرپرست پولی وسط قضایی قوه قضائیه استان کردستان منصوب شد.