ساعت شب آخر اولیاء الله در ماه رجب تحریک کردن تبدیل می شوددرک بخش علمیه سه ماه رجب، شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان را برای سیره خداوند مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی دانست.

عقیق: حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی در سخنرانی شنبه ساعت شب در حرم ملکه کرامت علیرغم اینکه خداوند در آیه ۸۶ سوره هود فرموده است کدام ممکن است اگر مؤمن دقیق هستید الوهیت. فروشگاه بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربرکت ترین شماست کدام ممکن است می فرماید: این آیه ای است کدام ممکن است در زمان مقدمه امام زمان (عج) اجتناب کرده اند زبان ایشان تلاوت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مردمان جهان این آیه را می شنوند.

اظهار داشت امام زمان (عج) بلافاصله بعد اجتناب کرده اند تلاوت آیه فرمودند ممکن است خزانه خدا در عالم او هستم. هنگام نامگذاری پسرانمان باید اجتناب کرده اند ۵۰۰ عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقبی کدام ممکن است برای امام زمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید . در نامگذاری دخترانمان اجتناب کرده اند ۱۱۰ عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقبی کدام ممکن است برای حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن شده است استفاده کنیم.» خیلی اسمای جدید

خوب متکلم عتبات عالیات همراه خود دقیق اینکه سه ماه رجب، شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان برای سیر اخلاقی در خداوند مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم است، اظهار داشت: قدر ساعت شب را بدانید.

وی همراه خود ردیابی به ماه رجب شناخته شده به عنوان ماه اساس کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس کنی منکرات اخلاقی اظهار داشت: خداوند در انسان ۷۵ انرژی دارد کدام ممکن است به آنها سرباز روانی می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان در داخل ما ۷۵ انرژی دارد کدام ممکن است به اصطلاح سربازان جاهل هستند. از تنها راهی کدام ممکن است شیطان ممکن است مردمان را به این کار وادار تدریجی جهل است.

حیدری کاشانی اظهار داشت: انسان سهام دوبعدی اجتناب کرده اند عالم هستی است کدام ممکن است به نزدیکترین فرشتگان خدایان نزدیکتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدترین حیوانات مهجورتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شیطان جدی تر است. پس روده ها هر خوب اجتناب کرده اند ما مرحله کربلاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور اخلاقی خداوند کدام ممکن است خداوند بعد اجتناب کرده اند یازده قسم به سوره شمس دقیق کرد اینجا است کدام ممکن است انسان باید اهلی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهلی کردن تدریجی.

وی افزود: همراه خود تشکر اجتناب کرده اند سوره شمس آموزش داده شده است شده است کدام ممکن است هرکسی کدام ممکن است توفیق محدودی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ندامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی اش کم است باید به مطالعه سوره شمس شکسته نشده دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش خلاف پیام این سوره باشد. از پیام سوره شمس ندا است.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان خداوند اهلی کردن نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زدودن پلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادانی اجتناب کرده اند دل است.

سخنگوی حرم ملکه کرامت همراه خود دقیق اینکه در ماه شعبان گنجینه متعدد اجتناب کرده اند برکات عالی شد، شکسته نشده داد: ماه شعبان ماه شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینت اخلاق الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتلای مذهبی است. جنود خدا به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود کانون اصلی بر گروه صلوات انجام تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: همراه خود صلوات بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمد به مردمان ادعا می داریم کدام ممکن است برگزیده پیروان خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل بالای سبد شخصیت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشوایان شخصی را در این روش ادعا می داریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمد».

حیدری کاشانی همراه خود ردیابی به صلوات شناخته شده به عنوان بنای سیاسی جهان، اظهار داشت: همراه خود این بزرگداشت به مردمان جهان می گوییم تنها رهبرانی هستند کدام ممکن است صادق مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره {در این} دنیا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما برای کریمه می ایستیم. حکومت محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد؛ علامه طباطبایی فرمودند هر وقت مشکلی دارید همراه خود هم سیل نماز راه بیندازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ضرر مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی رفع نمی شود، سیل نماز است.