زیر نور ماه (بی تو) با صدای حاج محمود کریمیهر شب جمعه انتظار می رود:

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصر جمعه با نمایی از سفر سیدالشهدا علیه السلام با صدای مداحان اهل بیت علیهم السلام اعلام می شود.

عقیق: نماهنگ (بی تو) با صدای حاج محمود کریمی و تنظیم علی افسری از مجموعه زیر نور ماه منتشر شده توسط موسسه عقیق.

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصر جمعه با نمایی از سفر سیدالشهدا علیه السلام با صدای مداحان اهل بیت علیهم السلام اعلام می شود.

تعداد سفر: ۳۴

تعداد سفر: ۱۱

تو همونی هستی که من اسمت زندگی میکنم

***

تو همونی هستی که من اسمت زندگی میکنم
من بدون تو میمیرم

خدا خواست سایه تو روی سرم باشد
شب و روز در حرم از خودم محافظت خواهم کرد

.
من فقط به این دادگاه متکی هستم
من شما را رها نمی کنم

این را بسیار دوست دارم

.
حسین جانم حسین جانم حسین جانم

.

بیا منو با تربتت پاک کن
مرا زیر پای عزاداران دفن کن

.
مثل کبوتر جهنده
غم های دنیا بر سرش افتاد

.
ببین چقدر فقیر از تو دورم
من شما را رها نمی کنم
این را بسیار دوست دارم

.

حسین جانم حسین جانم حسین جانم