زمینه نابودی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی قدس در قرن ۲۱ با عرضه می شودهیئت سربازان اسلام:

هیأت سربازان اسلام در ادعا‌ای به رویداد روز قدس گفتن کرد: امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی، همراه خود ایستادگی بر روی آرمان فلسطین، بهترین توطئه علیه جهان اسلام را خنثی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قرن ۲۱ زمینه نابودی رژیم صهیونیستی با عرضه می شود.

عقیق: هیأت سربازان اسلام به رویداد فرارسیدن جمعه پایانی ماه رمضان کدام ممکن است به تماس گرفتن «روز جهانی قدس» معروف است، ادعا صادر کرد. محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:

روز جهانی قدس شناخته شده به عنوان است احتمالاً یکی از یادگارهای ابدی، پرهزینه‌سنگ، حیات بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده ساز حضرت امام خمینی (قدس الله نفس الزکیه)، {در میان} راهبردهای آزادسازی سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیستی، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. رئیس کبیرانقلاب اسلامی همراه خود عالی ابتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری بی‌نظیر، توسط گفتن روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان «روز قدس» سودآور شدند، موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس به اسارت درآمده از سوی صهیونیست‌های کودک‌کش را به موضوع اول جهان اسلام تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع فراموشی آن {در میان} ملت‌های مسلمان شوند. اینک به برکت مجاهدت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام‌های بی‌نظیر فلسطینی‌ها به سمت متجاوزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران از ۱ سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت به صحنه برخورد کردن ملت‌های مسلمان {در سراسر} جهان در روز جهانی قدس از سوی تولید دیگری، آرمان رهایی سرزمین‌های اشغال شده فلسطین، از حالت رویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی امرغیرممکن، درحال تغییر شدن به حداقل یک واقعیت قطعی است.

همراه خود ملاحظه به تحویل داد بیش از شمارنده چهاردهه از گفتن روز قدس از سوی حضرت امام (ره) بازخوانی فلسفه این نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین توضیحات حمایت از ملت مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب دستاوردهای آن به طور قابل توجهی برای فناوری جوان، همراه خود ملاحظه به مبارزه شناختی دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش رسانه‌ای آنان، عالی نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید از مصادیق «جهاد تبیین» به شمار می‌آید. واقعیت تلخ تاریخی کدام ممکن است کشورهای غربی همراه خود استفاده کردن غفلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه میان مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌کفایتی مقامات‌ها در کشورهای اسلامی، طی عالی توطئه پیچیده سودآور به اشغال سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف از ۱ سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیدآوردن عالی رژیم جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌کش بی‌رحم در سرزمین‌های اشغال شده از سوی تولید دیگری شدند. رژیم غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگر از زمان تعیین کنید‌گیری نامشروع در سال ۱۹۴۸ میلادی، برای یکپارچه حیات شخصی همراه خود برخورداری از حمایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی‌های همه‌جانبه مقامات‌های اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، به هر جنایتی علیه ملت مظلوم فلسطین از قبیل کشتارهای دسته جمعی، ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب خانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره کردن فلسطینی‌های بی‌پناه متوسل شد. با این حال {در این} میان نکته مهم، مفهوم صهیونیست برای تشکیل عالی حکومت غول پیکر از نیل به همان اندازه فرات، همراه خود تصرف‌ بخش‌های مهم عکس از سرزمین اسلامی از کشورهای مختلف بود. الگو تحولات از زمان تعیین کنید‌گیری این مقامات بازیگران به همان اندازه زمان پیروزی انقلاب اسلامی در یک واحد فاصله حدود ۳۰ ساله، به گونه‌ای بود کدام ممکن است از ۱ طرف صهیونیست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان آنان باور مفهوم حکومت از نیل به همان اندازه فرات را امری قابل انجام، را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین {در میان} مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات‌های کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصاً مقامات‌های عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گروه‌های فلسطینی، مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان آزادی قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین‌های اسلامی، امری غیر قابل تصور تلقی می‌شد.

در چنین شرایطی بود کدام ممکن است حضرت امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر مبتنی بر راهبرد نابودی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده آن از صفحه روزگار، مسلمانان را متوجه وظیفه دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی شخصی به استناد آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با این سخن پیامبر عظیم‌الشان اسلام کدام ممکن است فرمودند: «من می خواهم اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم» کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس را شناخته شده به عنوان روز همبستگی تمامی مسلمانان همراه خود ملت مظلوم فلسطین گفتن کردند. این ابتکار امام (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌ای تولید دیگری از اقدامات در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور گسترده روندهای پیش از انقلاب در خصوص موضوع فلسطین را اصلاح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینک همراه خود پدیدآیی محور قادر مطلق از دوام، از ۱ سو صهیونیست‌ها یکپارچه حیات شخصی را همراه خود تداوم اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب فلسطینی‌ها امری ناممکن تعیین مقدار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از سوی تولید دیگری فلسطینی‌ها، آرمان آزادسازی سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی را امری کف دست یافتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک می‌دانند.

آری حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران، همراه خود ایستادگی ۴۳ ساله بر روی آرمان آزادی فلسطین، بهترین توطئه علیه جهان اسلام در قرن بیستم را خنثی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قرن بیست‌ویکم زمینه‌های نابودی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا شدن سرزمین فلسطین {از هر} جهت با عرضه می شود. شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی از مبارزه ۳۳ روزه همراه خود حزب‌الله لبنان گرفته به همان اندازه مبارزه‌های همراه خود غزه قهرمان در سال‌های فعلی از ۱ سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم این رژیم در مقابله  همراه خود انتفاضه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله فلسطینی‌ها همراه خود صهیونیست‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی از سوی تولید دیگری، همگی نماد می‌دهد کدام ممکن است ساختار‌های سازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی روابط همراه خود تعدادی از مقامات‌های مرتجع عربی هیچکدام نتوانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند جلوی نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی این رژیم را بگیرد.

نابودی رژیم صهیونیستی طبق وعده‌های الهی، امری قطعی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از افتخارات غول پیکر ملت عظیم الشان، مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی ایران، پیشگامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچمداری در حرکت نورانی آزاد سازی مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف شناخته شده به عنوان اولین قبله‌گاه مسلمین است.

 سیدالشهدای جبهه از دوام شهید سلیمانی، شهید قدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران، راه این شهید والامقام را همراه خود حضور حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه در راهپیمایی روز جهانی قدس یکپارچه خواهد داد. به طور برداشتن برپایی هرچه همراه خود شکوه‌تر مراسم روز جهانی قدس در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری عوامل جهان، عزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو مبارزین فلسطینی را ۲ چندان خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین دربند فلسطین را به سطح رهایی از چنگال اشغالگران نزدیک‌تر می‌تدریجی. هیأت‌های سربازان اسلام {در سراسر} ملت، همگام همراه خود تولید دیگری اقشار مردمان، به فراخوان امامین انقلاب اسلامی برای پاسداشت روز جهانی قدس لبیک آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را مراقبت از این مراسم سیاسی عبادی فرا می‌خوانند.