زلزله در حوالی قلعه قاضی


زلزله در حوالی قلعه قاضی

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر استان هرمزگان را لرزاند.


ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا


این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود.انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت