ریختن رافائل سیلوا اجتناب کرده اند کارکنان استقلال خطا بود؟


اخراج رافائل سیلوا از تیم استقلال اشتباه بود؟

خوب مقام ماهر فوتبال اجتناب کرده اند اتفاق نامشخص نیمه اول تفریحی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکان صحبت کرد.


به گزارش خبرنگار تفریحی ایلنا، دیدار ۲ کارکنان استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکان در شرایطی برگزار شد کدام ممکن است ریختن سیلوا، مدافع این کارکنان به مدت ۴۰ دقیقه جنجال برانگیز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات فشرده استقلالی ها را جستجو در داشت.


نوید مظفری، معاینه پزشکی قانونی در ذکر شد وگو همراه خود ایلنا دانستن درباره این حادثه اظهار کرد: انتخاب قاضی {در این} زمینه مناسب بود. مهاجم پیکان در مکان مشخصی قرار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع آبی به عمد مانع اجتناب کرده اند قدم زدن او شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقوا بنفش مستقیم این مکان بدیهی را اجتناب کرده اند حریف گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب مناسب قاضی {در این} مورد.


انتهای پیام/