رویداد ۳۷۸ تیم ورزشی در ۱۲ شهرستان ایلام


گزارش کردن تابناک ایلام; شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام در جلسه کمیسیون ماده ۵ ( رسیدگی به امور باشگاه ها ) استان ایلام در خصوص نقش کمیت و کیفیت صحبت کرد. تیم های ورزشی توسعه ورزش استان ایلام گفت: در حال حاضر ۳۷۸ تیم ورزشی در ۱۲ شهرستان مشغول به کار هستند و بر اساس وضعیت اعلام شده از سوی هیات پزشکی ورزشی، تیم های اصلی در اولویت قرار گرفته اند تا کمک های فنی لازم را انجام دهند. و امتیاز اعتباری

وی به نقش تیم های ورزشی خصوصی و ملی پرداخت توسعه بازیاستعدادیابی و شناسایی ظرفیت های استان بسیار حائز اهمیت خواهد بود و افزود: باشگاه های ورزشی مانند مدارس اخلاق علاوه بر توسعه ورزش قهرمانی باید با رعایت اخلاق محیطی مناسب برای ارتقای فرهنگ عمومی ورزشکاران فراهم کنند. استانداردها

وی در این جلسه با وجود اینکه یکی از اهداف مهم این کمیسیون را جلوگیری از ایجاد گروه هایی که نیاز به فضاهای مشترک و ورزشی دارند، عنوان کرد: یکی از برنامه های این کمیسیون و مفاد تمدید مجوزهای مصوبه است. از تیم ها برای تایید شرایط و نظارت بر عملکرد مربیان و مدیریت خود است.

وی گفت: وزارت ورزش و جوانان استان نگاه حمایتی دارد گروه های مستقل استان داشته و ما سعی کرده ایم با مجموعه های استانی مشارکت خوبی داشته باشیم