روسیه پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید “رایش سوم” تولید دیگری؟


ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین در اظهار تذکر با توجه به پنجاهمین سالگرد حمله ارتش روسیه به افراد اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است این حمله بی فکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتحاری است.

زلنسکی پنجشنبه عصر همراه خود تاکید بر اینکه جهان نباید اعمال تحریم های اضافی علیه روسیه را زیر پرس و جو ببرد، خاطرنشان کرد کدام ممکن است نیروهای روسیه در اوکراین در جاری تکرار اتفاقاتی هستند کدام ممکن است اروپا در نبرد جهانی دوم دید.

آنها فکر می کنند تخریب مناسب شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای قلمرو دونباس توسط نظامی روسیه گفتند: اینها عزت نفس تهاجم روسیه را آرم می دهد. این ملت تمام استانداردهایی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن حفاظت می تدریجی همراه خود سلاح های شخصی می سوزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان روسی را اجتناب کرده اند بین می برد.

پیش اجتناب کرده اند این، ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، اجتناب کرده اند جو بایدن، همتای آمریکایی شخصی به خاطر استفاده اجتناب کرده اند اصطلاح «فناوری کشی» برای توضیح دادن تهاجم روسیه به اوکراین تشکر کرد.

پارلمان اوکراین شامگاه پنجشنبه لایحه ای را تصویب کرد کدام ممکن است در آن آرزو کرد اقدامات نظامی روسیه در فناوری کشی تبدیل می شود.

همراه خود این جاری، آنتونیو گوترش روز چهارشنبه اظهار داشت کدام ممکن است گروه ملل متحد اوکراین را منصفانه فناوری کشی نمی داند از به انتخاب آخرین قضایی متکی است.

دبیرکل گروه ملل دلیل داد کدام ممکن است هولوکاست در حقوق بین الملل به خوانایی رئوس مطالب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان سالن دادگاه کیفری در سراسر جهان در اوکراین حضور دارند. ما این پرس و جو را کدام ممکن است خواه یا نه منصفانه قتل وحشیانه در اوکراین رخ داده است را در سالن دادگاه می گذاریم.

انتهای پیام/