رفتار تند «هادی چوپان» برای از دست دادن سجاد غریبی


هادی چوپان پس از ناکامی شرم آور سجاد غریبی به سجاد غریبی توصیه کرد به زندگی عادی خود ادامه دهد.

هادی چوپان که یکی از موفق ترین بدنسازان و بدنسازان ایران است و مدال برنز پایانی مستر المپیاد را نیز از آن خود کرد، واکنش شدیدی به اتفاقات اخیر نشان داد و با انتشار این پست شرم بر سجاد غریبی را شکست داد. در دنیای واقعی می خواست کارش را متوقف کند.

هادی چوپان با نام مستعار پارسی ولف پس از تحقیر سجاد غریبی در برابر مارتین فورد آمریکایی با انتشار پستی از مردم کشورمان خواست به سجاد غریبی نخندند اما غریبی پس از تحقیر سجاد در مقابل حریف غیرحرفه ای قزاق این بار به انتقاد از غریبی پرداخت. و در دنیای واقعی به این موضوع پرداخت.