رسیدگی به نحوه ثبت‌نام جا‌ماندگان از دریافت یارانه تا بررسی وضعیت درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱


رسیدگی به نحوه ثبت‌نام جا‌ماندگان از دریافت یارانه تا بررسی وضعیت درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی هفته آینده ضمن بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت نام جا ماندگان از دریافت یارانه، وضعیت درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با حضور رئیس کل و معاونان بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.


به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ) جلسات خود را برگزار می‌کند.


این کمیسیون در روز یکشنبه ضمن بررسی لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور به بررسی طرح الحاق یک بند به ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت نام جا ماندگان از دریافت یارانه می پردازد.


کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز سه‌شنبه نیز جلسه مشترکی با رئیس کل و معاونان بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی آن در سال ۱۴۰۱ خواهد داشت و در روز چهارشنبه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص سامانه حقوق و دستمزد و سامانه پانا را بررسی می کند.


کمیته اصلاح ساختار بودجه این کمیسیون در روز دوشنبه لایحه نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور را بررسی خواهد کرد و کمیته اقتصادی نیز ضمن بررسی طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک‌های کشاورزی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خبری به شهرستان محل معدن و طرح احداث طرح های عمرانی دستگاه های اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی را بررسی خواهد کرد.


کمیته برنامه ریزی، آسایش و آمار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در روز یکشنبه لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) (شماره ۱۶۰) را بررسی خواهد کرد.


انتهای پیام/