راهپیمایی روز قدس {در سراسر} ملت برگزار می‌شود/سردار “سلامی” سخنران مراسم تهرانعقیق:حجت‌الاسلام موسی‌پور رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی صبح همین الان در نشست خبری کدام ممکن است در آستانه روز قدس برگزار شد، گفت: اجتناب کرده اند سال ۱۹۴۸ کدام ممکن است رژیم بازیگران اسرائیل در سرزمین فلسطین ادعا موجودیت کرد، ۷۴ سال می‌گذرد.

وی همراه خود خاص اینکه فاصله حیات رژیم صهیونیستی یکی اجتناب کرده اند تاریک‌ترین فاصله‌های گذشته تاریخی است، افزود: {در این} سال‌ها کشتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت‌های متعدد صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین خرس ظلم بودند.

موسی‌پور خاص داشت: اسرائیل هیچگاه برای شخصی مرزی رئوس مطالب نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۸۵ در رویای صهیون جستجو در تسلط بر مناطق نفت‌خیز ایران بود، با این حال اکنون تمام توانایی‌های این رژیم رو به نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب است. نظامی اسرائیل کدام ممکن است زمانی به نظامی شکست ناپذیر شناسایی شده است بود، همین الان به سمت از دوام پایین‌گیر است. گنبد آهنینش تولید دیگری کارآیی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپاد حزب‌الله همراه خود توانایی در آسمان پایین‌های اشغالی مانور می‌دهد.

رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی همراه خود ردیابی به عملیات‌های فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی در ماه رمضان، ذکر شد: اسرائیل اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۶ تولید دیگری هیچ پیروزی کسب نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست‌های متنوع در نبرد‌های مختلف متحمل شده است.

وی اضافه کرد: اجتناب کرده اند تذکر بین‌المللی این رژیم در وضعیت خوبی رفتن نمی‌برد. آمریکا {به دلیل} منافعش، یادآور قبلی اجتناب کرده اند اسرائیل حمایت نمی‌تدریجی. اسرائیل همراه خود روسیه روابط خوبی داشت، با این حال در ماجرای اوکراین این روابط به هم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار فرستاده اسرائیل در مسکو فراخوانده شد.

موسی‌پور اضافه کرد: اجتناب کرده اند تذکر خانه نیز این رژیم ظریف است. بین جناح‌های چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست اسرائیل تقابل قابل توجه موجود است. بعد اجتناب کرده اند ۴ فاصله انتخابات، اخیر توانستند مقامات ائتلافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم‌بند تشکیل دهند. در اسرائیل سرمایه‌های اجتماعی کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خودشان می‌گویند کدام ممکن است خطر فروپاشی نزدیک است.

رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی عنوان کرد: بیشترین تنفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار اجتناب کرده اند اسرائیل در وسط کنونی است. هیچ زمان افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی اینگونه تنفر نداشتند. در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی افراد غیرمسلمان علیه رژیم صهیونیستی نشانه صورت گرفت.

این مقام به فرماندهی خاص داشت کدام ممکن است اسرائیل اجتناب کرده اند زمان پیروزی انقلاب اسلامی، در تمامی مولفه‌های توانایی نزول پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تدبیر امام خمینی (ره)، قدس به فراموشی سپرده نشد.

وی شکسته نشده داد: کشتی همراه خود رژیم اشغالگر قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند فلسطین منصفانه آرمان قرآنی است. این رژیم در تقابل همراه خود آرمان‌های ماست. در واقع این رژیم توان ضربه زدن به جمهوری اسلامی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی کشف نشده اضمحلال است.

رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی خاص کرد: امسال پس اجتناب کرده اند ۲ سال شاهد برگزاری راهپیمایی مردم {در سراسر} ملت خواهیم بود. ستاد انتفاضه قدس کدام ممکن است تعیین کنید گرفت، راهبردها، این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارها را مورد بازرسی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون منصفانه وفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق برای اجرای این سیستم‌ها در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت به وجود آمده است.

موسی‌پور اظهار کرد: راهپیمایی در تهران اجتناب کرده اند ساعت ده صبح اجتناب کرده اند مسیرهای خاص شده آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدرسه تهران ختم می‌شود. در مسیرها اتاقک‌های زیبایی شناختی برپا می‌شود. در نمازجمعه نیز یکی اجتناب کرده اند فرماندهان از دوام سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنران بی نظیر هم فرمانده کل سپاه {خواهد بود}.

وی عنوان کرد: راهپیمایی روز قدس در تهران، ۹۰۰ شهر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها همراه خود رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

وی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم‌های روز قدس را برگزاری کنفرانس‌هایی همراه خود موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس دانست کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن‌ها در غزه برگزار می‌شود‌.

وی ذکر شد: برپایی نشست‌های مختلف به تعیین کنید وبیناری نیز در جاری انجام است. مجموعه وبینارها اجتناب کرده اند ۹ اردیبهشت به همان اندازه ۲۴ اردیبهشت (روز نکبت) برگزار می‌شود. پویش‌های مختلفی نیز در دنیای آنلاین ما برگزار می‌شود.