رئیس موسسه آزمون: ۲۴۲ موضوع پزشکی در دانشکده ها داریم – خبرگزاری افق


به گزارش افق نیوز به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی صفحه بحث آزمون، عبدالرسول پورعباس رئیس موسسه سنجش آموزش ملت در مونتاژ تجزیه و تحلیل اصلاحات کنکور دانشکده های سراسری ۱۴۰۱ قم اظهار داشت: دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر موافق هستند. . به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های همجوار

وی میزان قبولی استان قم در مقاطع تحصیلی برتر را اجتناب کرده اند ۱۲.۵ (دوازده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم) به همان اندازه ۱.۱۵ (پانزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده نسبت) گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: استان قم در مرحله پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون قرار دارد. دانشکده، اجتناب کرده اند جمله. استان ها هشتم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بعدی اجتناب کرده اند معمول کشوری است. استان قم بر مقدمه داده ها تحصیلی رتبه سوم را به شخصی اختصاص داده است کدام ممکن است آرم دهنده کار کردن محیط زیست اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب بالاترین جایگاه قابل دستیابی است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری افزود: دانشجویان قمی برای پذیرش در گروه نوزدهم علوم ریاضی، گروه دوازدهم علوم تستی، گروه هشتم علوم انسانی، گروه دوم آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه زبان‌های خارجی (انگلیسی، فرانسوی) (آلمانی) رتبه اول ملت را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام خواستن به تعیین مقدار دارند.

وی در خصوص وضعیت پذیرش با بیرون آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تحصیلی استان قم اظهار داشت: استان قم در رتبه دوم با بیرون آزمون هر دو همراه خود داده ها تحصیلی قرار دارد و هشت نسبت بعدی اجتناب کرده اند کل ملت است.

پورعباس در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود دقیق اینکه ۲۳ موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده در استان قم ۴۰ موضوع در مقطع کارشناسی ارشد حاضر می کنند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، ۶۸۲۱ نفر اجتناب کرده اند قمی در آزمون کارشناسی ارشد، ۲۴۸۵ نفر در این دوران پذیرفته شدند.

رئیس پژوهشکده آموزشی ملت علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه ۹ موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده در استان قم ۳۳ موضوع پزشکی را حاضر می دهند، اظهار داشت: ۲۴۲ موضوع در درجه ملت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند مجموع ۲۲۸۵ داوطلب قمی، ۱۹۶ نفر {در این} موضوع پذیرفته شدند.

این نشست همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان دانشکده ها، موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر استان قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان اجرایی ممتحنین در سالن کنفرانس های دانشکده قم برگزار شد.