رئیس شورای اسلامی شهر تبریز؛ خانه شکنی های میلیاردی در نمایندگی راه آهن شهری پاسخگو نیست / نیاز بازنگری در برگزاری مزایده شهرداری


همه طیف گسترده ای از دزدی رخ می دهد، با این حال نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص پاسخگو برای این امر مسئولیتی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حضور در مونتاژ خوشحال از نمی کنند.
به گزارش تابناک تبریز، حجت الاسلام رسول برگی صبح یکشنبه در شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین این سیستم سراسری ملت، تصدیق شد: در امروز یادواره بیانیه سوگند خورده سرلشکر صیاد شیرازی است کدام ممکن است ایثار یادآوری انگیزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوسیدن سینه ایشان توسط رئیس معظم انقلاب. ” آرم دادن مقام معظم مدیریت.
وی شکسته نشده داد: دیروز روز بیانیه سوگند خورده سید اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی مصادف همراه خود هفته آثار هنری انقلاب اسلامی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز امروز را همراه خود آرزوی بهتر از ها برای شما ممکن است در بلند مدت گرامی می داریم.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: {رتبه بندی} عمومی ۱۴۰۱ تعدادی از روز پیش در هیات اجرایی استانداری تصویب شد کدام ممکن است قدردان آن هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای بیشتری خواهیم داشت. هیئت مدیره در روزهای بلند مدت
برگی در جای عکس ذکر شد: متأسفانه هر نوع سرقتی در یک واحد نمایندگی مترو تمدید شده مدت رخ داده است، با این حال نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو برای این امر بی پاسخگویی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیتی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از حضور در مونتاژ را دارند.
وی در شکسته نشده همراه خود خاص اینکه متأسفانه میلیاردها دزد اجتناب کرده اند بین گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی تحمل محافظت قرار می گیرند، شکسته نشده داد: سی سال که همچنان ادامه دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز افزود: {اسناد و مدارک} زیادی {در این} زمینه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به امور نمایندگی بهره‌بردار معامله با نکنیم، دارایی اجتناب کرده اند بین می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ضرر می‌کنیم، این می تواند یک بحث است.
وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: میلیاردها ارزش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی برای آموزش مدیریت به چین اعزام شدند، با این حال اکنون در محل کار مدیرعامل هر دو سایر بخش های غیر مرتبط مشغول به کار هستند هر دو جدا از این، خوب نفر را برای آموزش امکانات به اروپا می فرستند سفیران من می خواهم. الان برنمی گردند، چه تضمینی میلیاردی برای این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند بیت المال {خواهد بود}؟
برگی شکسته نشده داد: اگر این نیروها در خارج بمانند هر دو در بخش های تولید دیگری مشابه با امنیتی ورزش کنند، طبیعتا شاهد خوب سری اقدامات ناخوشایند خواهیم بود، بیشتر است این ضرر رفع شود به همان اندازه بتوانیم «همراه خود ضرر مواجه نشویم».
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: تالار ازدواج آسان کدام ممکن است در بازتاب توسط شهرداری تبریز بازسازی شده است طی حراجی تک نفره ماهانه ۱۸ میلیون تومان اجاره گرفت.
وی شکسته نشده داد: خبرهایی می شنویم کدام ممکن است این سالن در اختیار همه کسانی قرار خواهد گرفت کدام ممکن است نمی دانند برای تعالی آن چه این سیستم هایی در جهان در جاری انجام است.
برگی در گفتگو همراه خود شهردار تبریز تاکید کرد: مورد نیاز است در برگزاری مزایده شهرداری {تجدید نظر} شود از بیت المال نباید تخریب شود.