چندوقتی است سخن اجتناب کرده اند س toال کردن برخی وزرا مطرح است؛ جاری سوال کدام ممکن است در مقطع کنونی س toال کردن وزرا چه‌قدر می‌تواند خوش بینانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه قدر سختگیرانه است؟

محمدکاظم انبارلویی، پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر سیاسی، کسب اطلاعات در مورد این موضوع به «مثلث‌تحت وب» ذکر شد: «داوری کسب اطلاعات در مورد کار کردن مقامات در شرایطی کدام ممکن است ادامه دارد عالی سال هم اجتناب کرده اند عمر مقامات نگذشته، شتاب‌زده است. این کدام ممکن است همه نمایندگان مجلس هم نیازمند س toال کردن وزرا هستند، حرف درستی نیست. مجلس همچنان بنای همکاری همراه خود مقامات را دارد به همان اندازه {در این} مسیر مشکلات نهایی تعمیر شود. در واقع مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ۲ قوه بی طرفانه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عالی وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مستقلی دارند با این حال به هر طریقی هم در مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در مقامات عالی عقلانیتی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند فشار‌ها پرهیز شود به همان اندازه در همگرایی مشکلات افراد تعمیر شود».

او یکپارچه داد: «اکنون عالی ستاد کشتی همراه خود پرهزینه‌فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت‌ها ضرر اجتناب کرده اند جمعی اجتناب کرده اند وزرا تحمیل شده است کدام ممکن است چنین ستادی می‌تواند اوضاع را بیشتر تدریجی».

این پرانرژی سیاسی علاوه بر این دقیق کرد: «در واقع این جاری فراموش نکنیم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند گرانی‌ها ناشی اجتناب کرده اند زیاده‌خواهی کسانی است کدام ممکن است در امر تخصیص کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش تولید دیگری هم ناشی اجتناب کرده اند تورم نهایی در تمام کشورهای جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌بینیم کدام ممکن است اعتراضات زیادی در عوامل مختلف جهان اجتناب کرده اند جمله آمریکا به گرانی‌ها موجود است».

انبارلویی در نهایت ذکر شد: «آقای رئیسی همراه خود کسی رفتن با ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مورد نیاز باشد کابینه را هم ترمیم می‌تدریجی به همان اندازه امور به بهتر از تعیین کنید پیش برود. لزوما کسی مهم نیستند؛ مهم مقامات گزینه داشته باشد کارها را به خوبی انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات افراد را تعمیر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای رئیسی هم حتما این معیار را دنبال می‌تدریجی».